Относно проекта

MECOS RNET – Mini-Ecosystems Regional Networks (2021-1-BG01-KA220-ADU-000033670), KA220 – Партньорство за сътрудничество в областта на образованието за възрастни, се финансира от програма Еразъм+ и ще продължи 24 месеца. Проектът има за цел да идентифицира и обмени най-добри практики в областта на образованието за възрастни, за да стимулира предприемаческата склонност на целевите групи и да развие техните дигитални умения. Всъщност MECOS RNET има за цел да улесни достъпа до висококачествено образование в тези области за хора, живеещи в маргинален контекст, като им предоставя възможност да стартират своята бизнес идея и допринася за икономическото възстановяване на местните общности, в които живеят. По време на изпълнението на проекта екологичната визия на пътищата за местно развитие ще бъде ключова.

Номер на проекта: 2021-1-BG01-KA220-ADU-000033670

Дата на завършване: 01-11-2021 / 01-11-2023

За проекта:

MECOS RNET ще произведе три основни резултата, всички фокусирани върху създаването на новаторска перспектива за икономическо и социално развитие, както и обработка на учебни пътеки, които са ефективни за придобиване на ключовите компетенции, необходими за започване на работа като самостоятелно заето лице или предприемач. По-специално, консорциумът ще се фокусира върху: Подготовка на обучението „Бизнес обучение за предприемачи”; Създайте масов онлайн отворен курс по предприемачество за всички [MOOC] Той ще осигури специализирана платформа за Международния център за обучение и консултации, който ще продължи да функционира и след края на жизнения цикъл на проекта и чието функциониране ще спомогне за поддържането на мини-екосистемите, създадени по време на изпълнението на проекта.

Консорциумът MECOS RNET се състои от високоспециализирани публични органи и НПО от България, Украйна, Полша, Гърция и Италия. Особено: Национална асоциация на общинските служители в България (България), Киевско училище за бизнес (Украйна),
Университет по туризъм и екология (Полша),
INCLUDE – Интердисциплинарна мрежа за специално и междукултурно образование (Гърция)
e CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell „Educazione e lo Sviluppo (Италия) възнамеряват да си сътрудничат за постигане на горепосочените цели.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Skip to content