Home BG

Масов отворен онлайн курс „Предприемачество за всички“

 учебен продукт за бизнес обучение на предприемачи, разработен на платформа за дистанционно обучение. Курсът улеснява достъпа до бизнес образование за жителите на местните общности, които ще могат да учат дистанционно (спестяване на разходи за пътуване, настаняване, храна). Курсът е интегриран като елемент от смесеното обучение в цялостния курс на обучение на проекта и ще позволи да се засили и улесни качеството на резултатите от обучението на пилотните групи. Също така, онлайн курсът ще даде възможност на студентите самостоятелно да регулират времето и периодите на собственото си обучение, което ще позволи на гражданите да използват времето си възможно най-ефективно.

Цели на обучението:

Онлайн обучението за предприемачи цели участниците да придобият практически познания и опит по основни теми. Подборът на лекторите включва : да имат опит като преподаватели и едновременно с това практически опит. На двете изисквания отговарят доц. Атанас Георгиев и доц. Тодор Ялъмов от Стопанския факултет на Софийския университет.

Методи: лекционен, дискусионен, Brainstorming, групово решаване на практическа задача и нейното представяне.

Чрез метода на практическата задача се съставя самостоятелно бизнес план, представяне на бизнес идея, изработване на собствен уебсайт, изграждане на план за фондонабиране или финансиране на проекта/компанията, за използване на дигиталните възможности за планиране, маркетинг, фондонабиране и реализация на бизнес проекти.

Участниците са мотивирани да усвоят нови знания и да получат практически съвети, необходими за осъществяване на успешен бизнес проект. Някои от тях имат известен практически опит, който не винаги е успешен. С участието си тези млади хора търсят отговори на своите грешки и пропуски. Нови възможности за реализация на бизнес идеи, на партньорства и на новостите в дигиталната среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Skip to content