Σχετικά με το έργο

MECOS RNET – Mini-Ecosystems Regional Networks (2021-1-BG01-KA220-ADU-000033670), KA220 – Σύμπραξη για συνεργασία στην εκπαίδευση ενηλίκων, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και θα διαρκέσει 24 μήνες. Το έργο στοχεύει στον εντοπισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων για την τόνωση της επιχειρηματικής κλίσης των ομάδων-στόχων και την ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Στην πραγματικότητα, το MECOS RNET στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε αυτές τις περιοχές για άτομα που ζουν σε περιθωριακά περιβάλλοντα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και συμβάλλοντας στην οικονομική ανάκαμψη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες ζουν. Κατά την υλοποίηση του έργου, το οικολογικό όραμα των δρόμων για τοπική ανάπτυξη θα είναι βασικό.

Αριθμός έργου:2021-1-BG01-KA220-ADU-000033670 
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 01-11-2021 / 01-11-2023

Σχετικά με το έργο:

Το MECOS RNET θα παράγει τρία κύρια αποτελέσματα, όλα εστιασμένα στη δημιουργία μιας καινοτόμου προοπτικής για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και στην επεξεργασία μαθησιακών διαδρομών που είναι αποτελεσματικές για την απόκτηση των βασικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την έναρξη της εργασίας ως αυτοαπασχολούμενος ή επιχειρηματίας. Ειδικότερα, η κοινοπραξία θα επικεντρωθεί στα εξής: Προετοιμασία της εκπαίδευσης “Επιχειρηματική κατάρτιση για επιχειρηματίες”; Δημιουργήστε ένα μαζικό διαδικτυακό ανοιχτό μάθημα για την επιχειρηματικότητα για όλους [MOOC] Θα παρέχει μια εξειδικευμένη πλατφόρμα για το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί μετά το τέλος του κύκλου ζωής του έργου και του οποίου η λειτουργία θα συμβάλει στη διατήρηση της μίνι οικοσυστήματα, που δημιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.

Консорциумът MECOS RNET се състои од високопециализирани публични органи и НПО от България, Украйна, Полъа, Іша ya. Γενική:
Национална асоциация на общинските служителите во България (България),
Πανεπιστήμιο Τουρισμού και Οικολογίας (Πολωνία),
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ – Διαθεματικό δίκτυο για πετάλια και διεθνές εκπαίδευση (Γερμανία) e CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell “Educazione e lo Sviluppo (Ιταλία) възнамеряват да се сътрудничат за постигане на горепосочените цели.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο