O kursie

Informacje o kursie on-line

Witamy w sekcji modułów szkoleniowych projektu. Zanim zaczniesz czytać i pracować nad kursami, chcielibyśmy przedstawić przegląd wszystkich opracowanych przez nas modułów szkoleniowych oraz krótkie wprowadzenie do ich zastosowania. Przeczytaj uważnie to wprowadzenie, aby uzyskać jak najwięcej umiejętności i wiedzy z modułów

Co oferują kursy?

Cele kształcenia w zakresie komunikacji obejmują:

 1. Poprawę umiejętności komunikacyjnych: Głównym celem szkolenia z komunikacji jest rozwinięcie umiejętności efektywnego przekazywania informacji, zarówno w formie werbalnej, jak i niewerbalnej. Uczestnicy powinni nauczyć się jasnego i klarownego wyrażania myśli oraz budowania skutecznych komunikatów.
 2. Rozwinięcie umiejętności słuchania: Szkolenie ma na celu poprawę umiejętności aktywnego słuchania, czyli zdolności do skoncentrowanego i empatycznego słuchania drugiej osoby. Uczestnicy powinni nauczyć się skutecznych technik słuchania, które umożliwią im pełne zrozumienie przekazu drugiej strony.
 3. Wzmacnianie umiejętności interpersonalnych: Celem szkolenia jest także rozwinięcie umiejętności nawiązywania i utrzymywania efektywnych relacji między ludźmi. Uczestnicy powinni nauczyć się budowania zaufania, asertywności, rozwiązywania konfliktów oraz negocjacji.
 4. Doskonalenie umiejętności prezentacyjnych: Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności skutecznego prezentowania informacji przed publicznością. Uczestnicy powinni nauczyć się budowania logicznej struktury prezentacji, wykorzystywania technik retorycznych oraz kontrolowania własnego ciała i głosu.
 5. Zwiększenie świadomości w zakresie komunikacji niewerbalnej: Szkolenie powinno uwrażliwić uczestników na znaczenie komunikacji niewerbalnej, takiej jak mowa ciała, mimika, gesty i intonacja głosu. Uczestnicy powinni nauczyć się rozpoznawać i świadomie wykorzystywać te elementy w komunikacji.

Efekty kształcenia w zakresie komunikacji mogą obejmować:

 1. Poprawę efektywności komunikacji: Uczestnicy szkolenia powinni zyskać umiejętność skutecznego przekazywania informacji, zarówno w relacjach zawodowych, jak i osobistych. Efektywne komunikowanie się przekłada się na lepsze zrozumienie, większą skuteczność działań i budowanie trwałych relacji.
 2. Zwiększenie umiejętności słuchania: Szkolenie powinno przyczynić się do rozwoju umiejętności aktywnego słuchania, co umożliwia pełne zrozumienie drugiej osoby, wykrycie jej potrzeb i oczekiwań oraz skuteczne reagowanie.
  1. Poprawę jakości relacji interpersonalnych: Szkolenie z komunikacji może przyczynić się do budowania lepszych i bardziej harmonijnych relacji między ludźmi. Uczestnicy zyskują umiejętność wyrażania siebie w sposób zrozumiały i szanujący, co sprzyja budowaniu zaufania i współpracy.
  2. Zwiększenie skuteczności prezentacji i wystąpień publicznych: Efektywne szkolenie z komunikacji może poprawić umiejętność prezentowania informacji przed publicznością. Uczestnicy nabywają pewności siebie, umiejętności konstruktywnego wyrażania się i przekazywania przekazu w sposób przekonujący.
  3. Lepsze radzenie sobie z konfliktami: Szkolenie z komunikacji może pomóc uczestnikom w rozwinięciu umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat technik negocjacyjnych i umiejętność wyrażania swoich potrzeb i opinii w trudnych sytuacjach.

  Umiejętności społeczne, które uczestnik może rozwijać podczas szkolenia z komunikacji, obejmują:

  1. Umiejętność empatii i zrozumienia perspektywy drugiej osoby.
  2. Umiejętność skutecznego zadawania pytań i prowadzenia konwersacji.
  3. Umiejętność asertywnego wyrażania siebie i negocjacji.
  4. Umiejętność budowania zaufania i tworzenia pozytywnych relacji.
  5. Umiejętność rozpoznawania i interpretowania komunikacji niewerbalnej.
  6. Umiejętność słuchania i aktywnego reagowania na potrzeby innych osób.
  7. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi, takimi jak konflikty czy negatywne opinie.

  Rozwinięcie tych umiejętności społecznych przekłada się na efektywną komunikację, budowanie trwałych relacji oraz sukces zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Cele kształcenia w zakresie marketingu i social media mogą obejmować:

 1. Zrozumienie podstawowych koncepcji marketingowych: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i strategiami marketingowymi. Uczestnicy powinni zdobyć wiedzę na temat segmentacji rynku, targetowania, pozycjonowania marki i innych kluczowych elementów marketingu.
 2. Rozwinięcie umiejętności planowania i prowadzenia kampanii marketingowych: Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności tworzenia strategii marketingowych i planowania kampanii. Uczestnicy powinni nauczyć się analizować rynek, identyfikować grupy docelowe, wybierać odpowiednie narzędzia i kanały promocji oraz monitorować skuteczność działań marketingowych.
 3. Zdobycie umiejętności w obszarze marketingu internetowego i social media: Celem szkolenia jest także rozwinięcie umiejętności wykorzystywania narzędzi i platform internetowych w celach marketingowych. Uczestnicy powinni nauczyć się tworzyć strategię social media, prowadzić skuteczne kampanie reklamowe online, zarządzać wizerunkiem marki w mediach społecznościowych i analizować wyniki działań.
 4. Doskonalenie umiejętności kreacji treści i copywritingu: Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności tworzenia przekonujących treści marketingowych, takich jak teksty reklamowe, artykuły blogowe, posty w mediach społecznościowych itp. Uczestnicy powinni zdobyć umiejętności redakcyjne, stosować techniki copywritingu i tworzyć treści dostosowane do różnych platform i grup docelowych.
 5. Zwiększenie świadomości trendów i innowacji w marketingu: Celem szkolenia jest także podniesienie świadomości uczestników na temat najnowszych trendów i innowacji w dziedzinie marketingu. Uczestnicy powinni być na bieżąco z nowymi narzędziami, technologiami i strategiami, które mogą wpłynąć na skuteczność działań marketingowych.

Efekty kształcenia w zakresie marketingu i social media mogą obejmować:

 1. Zdolność do opracowania i wdrożenia skutecznych strategii marketingowych.
 2. Umiejętność identyfikowania grup docelowych i dostosowywania komunikacji do ich potrzeb i preferencji.
 3. Zdolność do tworzenia i kreowania przekonujących treści marketingowych.
 4. Zrozumienie i wykorzystywanie narzędzi marketingowych, w tym platform social media, do promocji marki i produktów.
 5. Umiejętność analizowania wyników działań marketingowych i dostosowywania strategii w oparciu o uzyskane dane.
  1. Zdolność do monitorowania i analizowania danych dotyczących działań marketingowych i social media. Uczestnicy powinni umieć korzystać z narzędzi analitycznych, interpretować wskaźniki efektywności kampanii i podejmować decyzje oparte na danych.
  2. Zwiększenie obecności i zaangażowania w mediach społecznościowych. Szkolenie powinno przyczynić się do rozwoju umiejętności budowania i zarządzania społecznością online, zdobywania nowych obserwujących, tworzenia interaktywnych treści i utrzymania zaangażowania odbiorców.
  3. Umiejętność identyfikowania i wykorzystywania trendów w marketingu i social media. Uczestnicy powinni być w stanie śledzić nowe trendy, innowacje i zmiany w zachowaniu konsumentów, aby dostosować swoje działania marketingowe do rosnących oczekiwań rynku.
  4. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w kontekście komunikacji marketingowej. Szkolenie powinno przyczynić się do rozwoju umiejętności budowania pozytywnych relacji z klientami, partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami, zarówno w środowisku online, jak i offline.
  5. Zwiększenie skuteczności działań marketingowych i osiągnięcie lepszych wyników biznesowych. Szkolenie powinno umożliwić uczestnikom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce, co przełoży się na lepsze wyniki sprzedażowe, większą rozpoznawalność marki i zwiększenie zaangażowania klientów.

  Rozwinięcie tych umiejętności społecznych i zawodowych przekłada się na skuteczną działalność marketingową, zdolność do konkurowania na rynku i osiągania sukcesu w dziedzinie marketingu i social media.

Cele kształcenia w zakresie CRM (Customer Relationship Management) mogą obejmować:

 1. Zrozumienie koncepcji i strategii CRM: Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w obszar CRM i zapoznanie ich z kluczowymi pojęciami, strategiami i narzędziami związanymi z zarządzaniem relacjami z klientami.
 2. Poznanie technologii CRM: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z różnymi systemami CRM dostępnymi na rynku oraz umożliwienie im nauki korzystania z tych narzędzi. Uczestnicy powinni zdobyć umiejętności w zakresie wprowadzania danych, monitorowania relacji z klientami, analizowania danych oraz generowania raportów.
 3. Rozwinięcie umiejętności w obszarze analizy danych klienta: Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności analizowania danych klienta, takich jak preferencje, zachowania zakupowe czy historię kontaktów. Uczestnicy powinni nauczyć się interpretować te dane i wykorzystywać je do personalizacji oferty, segmentacji klientów oraz podejmowania skutecznych działań marketingowych.
 4. Doskonalenie umiejętności budowania trwałych relacji z klientami: Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania długotrwałych i wartościowych relacji z klientami. Uczestnicy powinni zdobyć umiejętności w obszarze obsługi klienta, zarządzania reklamacjami, tworzenia programów lojalnościowych i utrzymywania stałego kontaktu z klientami.
 5. Zwiększenie efektywności sprzedaży i obsługi klienta: Celem szkolenia jest również podniesienie efektywności procesu sprzedaży i obsługi klienta poprzez wykorzystanie narzędzi i strategii CRM. Uczestnicy powinni zdobyć umiejętności w obszarze budowania i zarządzania lejkiem sprzedaży, identyfikacji szans sprzedażowych oraz utrzymywania stałej komunikacji z klientami.

Efekty kształcenia w zakresie CRM mogą obejmować:

 1. Skuteczne zarządzanie relacjami z klientami: Uczestnicy szkolenia powinni być w stanie skutecznie zarządzać relacjami z klientami, budować zaufanie i zrozumienie oraz dostosowywać ofertę do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów.
 2. Wykorzystanie narzędzi CRM do analizy danych: Szkolenie powinno przyczynić się do zdobycia umiejętności analizowania danych klienta, generowania raportów i wykorzystywania tych informacji do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.
 3. Poprawa obsługi klienta: Uczestnicy szkolenia powinnibyć w stanie doskonalić obsługę klienta, odpowiadać na ich potrzeby i oczekiwania, skutecznie rozwiązywać reklamacje i budować pozytywne doświadczenia klientów.
  1. Personalizacja oferty i segmentacja klientów: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć wykorzystywać dane klienta do personalizacji oferty i tworzenia spersonalizowanych kampanii marketingowych. Powinni także umieć dokonywać segmentacji klientów na podstawie różnych kryteriów, co pozwoli im dostosować swoje działania do różnych grup docelowych.
  2. Zwiększenie efektywności sprzedaży: Efektem szkolenia powinno być zwiększenie efektywności procesu sprzedaży, dzięki lepszemu wykorzystaniu danych klienta, identyfikowaniu szans sprzedażowych i prowadzeniu skutecznej komunikacji z klientami.

  Umiejętności społeczne, które uczestnicy szkolenia mogą rozwijać, to:

  1. Komunikacja interpersonalna: Uczestnicy szkolenia powinni umieć efektywnie komunikować się z klientami, zarówno w bezpośrednich interakcjach, jak i w kontakcie telefonicznym czy pisemnym. Powinni umieć słuchać, zadawać pytania, udzielać klarownych odpowiedzi i budować pozytywne relacje z klientami.
  2. Umiejętności negocjacyjne: Szkolenie powinno przyczynić się do rozwoju umiejętności negocjacyjnych uczestników, co pozwoli im skutecznie prowadzić rozmowy z klientami, negocjować warunki sprzedaży i rozwiązywać ewentualne konflikty.
  3. Empatia i zdolność do rozumienia potrzeb klienta: Uczestnicy szkolenia powinni rozwijać umiejętność empatycznego podejścia do klientów, aby lepiej rozumieć ich potrzeby, oczekiwania i motywacje. To umożliwi im dostosowanie swoich działań i oferty do indywidualnych preferencji klientów.
  4. Umiejętność budowania pozytywnych relacji: Uczestnicy szkolenia powinni rozwijać umiejętność budowania pozytywnych relacji z klientami, co wpłynie na lojalność klientów i długotrwałe relacje biznesowe.
  5. Zarządzanie czasem i organizacja pracy: Szkolenie powinno wspomagać uczestników w doskonaleniu umiejętności zarządzania czasem, priorytetyzacji zadań i efektywnej organizacji pracy w kontekście obsługi klienta.

   

Cele kształcenia w zakresie pozyskiwania dofinansowania na prowadzenie biznesu mogą obejmować:

 1. Zrozumienie różnych źródeł finansowania: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi dostępnymi źródłami finansowania, takimi jak dotacje, kredyty, inwestorzy, crowdfunding itp. Uczestnicy powinni zdobyć wiedzę na temat charakterystyki i wymagań każdego źródła finansowania.
 2. Nauka tworzenia biznesplanu: Szkolenie ma na celu nauczenie uczestników tworzenia kompleksowego i przekonującego biznesplanu, który będzie stanowił podstawę do pozyskania finansowania. Uczestnicy powinni zdobyć umiejętności w zakresie analizy rynku, prognozowania finansowego, strategii biznesowej i prezentowania danych w sposób atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów czy instytucji finansowych.
 3. Rozwijanie umiejętności prezentacyjnych: Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności skutecznego prezentowania swojego biznesu i planu finansowego przed potencjalnymi inwestorami czy instytucjami finansowymi. Uczestnicy powinni nauczyć się jasnego i przekonującego przekazywania informacji oraz budowania argumentacji podkreślającej potencjał biznesu.
 4. Zdobywanie wiedzy o wymaganiach formalnych: Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom informacji na temat wymagań formalnych związanych z pozyskiwaniem dofinansowania, takich jak dokumentacja, procedury, wymogi prawne czy raportowanie. Uczestnicy powinni zdobyć wiedzę na temat procesu aplikacyjnego i egzekwowania środków finansowych.

Efekty kształcenia w zakresie pozyskiwania dofinansowania na prowadzenie biznesu mogą obejmować:

 1. Skuteczne pozyskiwanie finansowania: Uczestnicy szkolenia powinni być w stanie skutecznie pozyskiwać finansowanie na prowadzenie swojego biznesu, dzięki zdobyciu wiedzy o różnych źródłach finansowania, umiejętnościom tworzenia przekonującego biznesplanu i prezentacji przed inwestorami czy instytucjami finansowymi.
 2. Doskonalenie umiejętności analitycznych: Szkolenie powinno przyczynić się do rozwoju umiejętności analitycznych uczestników, co pozwoli im dokładniej ocenić rynek, konkurencję, trendy branżowe i przewidywać perspektywy finansowe swojego biznesu.
 3. Budowanie sieci kontaktów biznesowych: Szkolenie może pomóc uczestnikom wbudowaniu sieci kontaktów biznesowych, które mogą okazać się cennymi wsparciem przy pozyskiwaniu dofinansowania. Uczestnicy szkolenia mają szansę spotkać się z innymi przedsiębiorcami, ekspertami finansowymi i potencjalnymi inwestorami, co może prowadzić do nawiązania owocnych relacji biznesowych.
  1. Zwiększenie szans na sukces: Efektem szkolenia powinno być zwiększenie szans uczestników na uzyskanie pożądanego dofinansowania. Dzięki zdobyciu odpowiedniej wiedzy i umiejętności, uczestnicy będą w stanie lepiej przekonywać potencjalnych inwestorów o wartości swojego biznesu i potencjale zysków.

  Umiejętności społeczne, które uczestnicy szkolenia mogą rozwijać, to:

  1. Budowanie relacji biznesowych: Uczestnicy szkolenia powinni rozwijać umiejętność budowania pozytywnych relacji biznesowych z potencjalnymi inwestorami, instytucjami finansowymi czy partnerami biznesowymi. Umiejętność nawiązywania kontaktów, budowania zaufania i utrzymywania długoterminowych relacji może mieć istotne znaczenie przy pozyskiwaniu dofinansowania.
  2. Komunikacja efektywna: Szkolenie powinno wspomagać uczestników w rozwijaniu umiejętności skutecznej komunikacji, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Uczestnicy powinni umieć przekazywać informacje w sposób jasny, zwięzły i atrakcyjny, co może wpływać na pozytywne odbieranie ich przez potencjalnych inwestorów.
  3. Negocjacje: Uczestnicy szkolenia powinni rozwijać umiejętność negocjowania warunków finansowania i budowania win-winowych rozwiązań. Umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji może wpływać na uzyskanie korzystnych warunków finansowych i umowy z inwestorami.
  4. Zarządzanie stresem: Szkolenie może pomóc uczestnikom w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem i presją związaną z procesem pozyskiwania dofinansowania. Efektywne zarządzanie emocjami i umiejętność zachowania spokoju w trudnych sytuacjach może przekładać się na skuteczne działania i podejmowanie trafnych decyzji.

  Podsumowując, szkolenie z zakresu pozyskiwania dofinansowania na prowadzenie biznesu ma na celu rozwinięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników w zakresie pozyskiwania finansowania, tw

  orzenia przekonującego biznesplanu oraz budowania skutecznych relacji biznesowych. Efekty kształcenia obejmują skuteczniejsze pozyskiwanie finansowania, zwiększenie szans na sukces w pozyskiwaniu środków finansowych oraz rozwój umiejętności społecznych niezbędnych do skutecznej komunikacji i negocjacji.

  Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat różnych źródeł finansowania dostępnych dla przedsiębiorców oraz zasady i wymogi związane z procesem pozyskiwania dofinansowania. Uczestnicy będą w stanie identyfikować odpowiednie źródła finansowania dla swojego biznesu, tworzyć przekonujący biznesplan i prezentować go przed potencjalnymi inwestorami czy instytucjami finansowymi.

  Efekty kształcenia objawiają się również poprzez zwiększenie szans na uzyskanie finansowania. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności prezentacyjne, które pozwolą im przekonać inwestorów do zaangażowania się finansowo w ich projekt. Będą w stanie jasno i przekonująco przekazać wartość swojego biznesu oraz perspektywy zysków.

  Dodatkowo, uczestnicy szkolenia rozwijają umiejętności społeczne, które są niezbędne w procesie pozyskiwania dofinansowania. Należą do nich umiejętność budowania pozytywnych relacji biznesowych, skuteczna komunikacja, negocjacje oraz zarządzanie stresem. Wszystkie te umiejętności wspierają proces negocjacji warunków finansowych i budowania trwałych relacji z inwestorami.

  Długofalowe efekty kształcenia obejmują skuteczniejsze zarządzanie finansami, rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku. Pozyskiwanie dofinansowania umożliwia rozwój i ekspansję biznesu, co przekłada się na zwiększenie obrotów i zysków.

  Podsumowując, szkolenie z zakresu pozyskiwania dofinansowania na prowadzenie biznesu ma na celu rozwinięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników, które są niezbędne w procesie pozyskiwania finansowania oraz skutecznego zarządzania relacjami z inwestorami. Efekty szkolenia przekładają się na zwiększenie szans na uzyskanie finansowania, rozwój przedsiębiorstwa i poprawę wyników finansowych.

Czas potrzebny na ukończenie modułu

Moduły szkoleniowe dostarczają wielu informacji na temat przedsiębiorczości i niektórych konkretnych aspektów, z którymi spotkasz się w praktyce. Zalecamy intensywne studiowanie kursów i nie spiesz się. Nie spiesz się i przejrzyj je może kilka razy. Możesz skupić się bardziej na jednym module niż na innym, w zależności od potrzeb.

Zasady samodzielnej nauki – jak korzystać z modułów szkoleniowych

Zaprojektowaliśmy moduły szkoleniowe w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane w całej Europie i były równie przydatne dla szerokiego grona czytelników w ramach edukacji dorosłych, niezależnie od tego, czy masz większe czy mniejsze doświadczenie.

Jak korzystać z modułów szkoleniowych: o

 • Możesz bardzo szybko przejść przez wszystkie moduły, aby uzyskać przegląd treści, a następnie skoncentrować się po raz drugi bardziej intensywnie na tematach, które Cię osobiście interesują.
 • Przejrzyj wszystkie moduły krok po kroku.
 • Należy jednak pamiętać, że cała treść analizy potrzeb jest skondensowana, dzięki czemu przekazywany jest szeroki zakres ważnej wiedzy. Nie wszystko będzie miało znaczenie w twojej obecnej sytuacji, ale być może będzie w przyszłości.
 • Przejrzyj moduły samodzielnie lub zrób to w grupie i podziel się swoimi spostrzeżeniami lub opinią na temat tego, co jest dostarczane za pomocą grupy czatu dostępnej na platformie.

Skip to content