HOME UA

Масовий відкритий онлайн-курс «Підприємництво для всіх»

– навчальний продукт з бізнес-освіти підприємців, розроблений на платформі дистанційного навчання. Курс сприяє доступності бізнес-освіти для мешканців місцевих громад, які зможуть навчатися дистанційно (економія витрат на проїзд, проживання, харчування).

Курс інтегрований як елемент змішаного навчання в загальний навчальний курс проекту та дозволить посилити та полегшити якість результатів навчання пілотних груп. Також онлайн-курс надасть можливість студентам самостійно регулювати час та періоди власного навчання, що дозволить громадянам використовувати свій час максимально ефективно.

 

Мета навчання:

Метою навчання для слухачів є комплексне оволодіння практичними навичками та теоретичними знаннями щодо процесів складання бізнес плану та його розділів і складових, що необхідні сучасному підприємцеві, зокрема соціальному підприємцеві чи самозайнятому жителю територіальної громади.

Навчання учасників програми на модулі «Бізнес планування в підприємництві» надасть можливість майбутнім підприємцям розібратись в типах бізнес планів, розуміти складові та зміст бізнес плану для започаткування власної справи. Учасники отримають практичні навички написання всіх розділів бізнес плану та підготовки такого документу для реалізації власної підприємницької ідеї. Після навчання на даному модулі учасники матимуть практичні навички з підготовки бізнес планів для подачі на конкурси по залученню поворотних і безповоротних коштів на розвиток підприємництва.

По завершенню модуля слухач буде знати:

 1. Природу та особливості загального підприємництва та самозайнятості.
 2. Природу та особливості соціального підприємництва та самозайнятості.
 3. Послідовність дій для створення власної справи (Дорожня карта).
 4. Особливості законодавства про підприємництво.
 5. Комплекс теоретичних джерел інформації щодо започаткування та розвитку підприємництва, розробки бізнес план, бізнес моделі, бізнес процеси, маркетингову та фінансові моделі, тощо.

По завершенню модуля, слухач буде мати навички:

 1. Написання бізнес плану та бізнес процесів власної справи.
 2. Написання класичної структури бізнес моделі власної справи.
 3. Написання маркетингової та фінансової моделей моделі власної справи.
 4. Написання стратегії розвитку власної справи.
 5. Застосування неймінгу та сторітейлінгу для розвитку власної справи.

По завершенню модуля, слухач буде розуміти:

 1. Цінності взаєморозуміння, клієнт орієнтованість.
 2. Соціальні стандарти та направленість в підприємництві.
 3. Дотримання екологічних стандартів в підприємництві.
 4. Людиноцентричність в кадровій політиці.
 5. Інноваційність, новаційність та високі технології в підприємництві.

Мета навчання:

Метою навчання для слухачів є комплексне оволодіння практичними навичками та теоретичними знаннями в сфері маркетингу та реклами, неймінгу, сторітейлінгу, що необхідні сучасному підприємцеві, зокрема соціальному підприємцеві чи самозайнятому жителю територіальної громади.

Навчання учасників програми на модулі «Фінансова грамотність в підприємництві» надасть можливість майбутнім підприємцям розібратись в основах фінансової грамотності, необхідної підприємцю для започаткування та ведення власної справи. Майбутні підприємці будуть розуміти природу грошей і знати як застосовувати ці навички на практиці. Також учасники будуть розуміти основи складання фінансової моделі власної справи та алгоритм проведення моніторингу і оцінки фінансового стану власної справи. Даний модуль дасть розуміння як користуватись такими економічними інструментами як банківський кредит, розстрочка, банківський депозит, лізинг, факторинг, фінансовий ліверидж, тощо. По завершенню даного модуля учасники матимуть практичні навички застосування економічних та фінансових інструментів в підприємницькій діяльності.

По завершенню модуля, слухач буде знати:

 1. Природу і методи маркетингових досліджень.
 2. Види інструментів для проведення маркетингових досліджень.
 3. Значення якості результатів досліджень на прийняття рішень.

По завершенню модуля, слухач буде мати навички:

 1. Застосування в підприємницькій діяльності інструментів для проведення маркетингових досліджень.
 2. Користування результатами досліджень при прийнятті рішень у підприємництві.
 3. Формування потенційного попиту на ринку.
 4. Управління і впливу на формування пропозиції для споживачів на основі результатів досліджень.

По завершенню модуля, слухач буде розуміти:

 1. Цінності взаєморозуміння, клієнт орієнтованість.
 2. Соціальні стандарти та направленість в підприємництві.
 3. Дотримання екологічних стандартів в підприємництві.
 4. Людиноцентричність в кадровій політиці.
 5. Інноваційність, новаційність та високі технології в підприємництві

Мета навчання:

Метою навчання для слухачів є комплексне оволодіння практичними навичками та теоретичними знаннями щодо критичного, аналітичного та інших видів мислення, формування активного підприємницького типу мислення, що необхідно  сучасному підприємцеві, зокрема соціальному підприємцеві чи самозайнятому жителю територіальної громади.

Навчання учасників програми на модулі «Дизайн мислення в підприємництві» надасть можливість майбутнім підприємцям розібратись в типах мислення людини, розуміти складові процесу прийняття рішення людиною та застосувати на практиці ці знання для започаткування власної справи. Учасники отримають практичні навички застосування методів створення послуг та продуктів підприємницької діяльності, орієнтованих на людину, її потреби як споживача. Дизайн мислення підприємця допоможе правильно і точно сформувати цільову аудиторію власної справи та впроваджувати інноваційні рішення для формування цінової політики підприємництва та рекламної і маркетингової політики. Також метод дизайну мислення допоможе створювати інновації в соціальному підприємництві та створити власну концепцію співпраці підприємництва з організаціями третього сектору та територіальними громадами. Дизайн мислення сформує у підприємців стиль прийняття якісних рішень, що дійсно важливі для користувача, а сформований продукт підприємницької діяльності реально вирішує значущі проблеми цільової аудиторії.

По завершенню модуля, слухач буде знати:

 1. Природу мислення людини, розуміти можливість застосування цих знань в повсякденному житті.
 2. Види мислення потенційного клієнта.
 3. Сутність критичного мислення в підприємництві.
 4. Особливості логічного мислення та логічні пастки.
 5. Використання емоцій та емпатії в підприємницькій діяльності.

По завершенню модуля, слухач буде мати навички:

 1. Застосування в підприємницькій діяльності функцій кожного з видів мислення потенційного клієнта.
 2. Користування особливостями людського мислення в продажах.
 3. Формування потенційного попиту на ринку.

По завершенню модуля, слухач буде розуміти:

 1. Цінності взаєморозуміння, клієнт орієнтованість.
 2. Соціальні стандарти та направленість в підприємництві.
 3. Дотримання екологічних стандартів в підприємництві.
 4. Людиноцентричність в кадровій політиці.
 5. Інноваційність, новаційність та високі технології в підприємництві

Мета навчання:

Метою навчання для слухачів є комплексне оволодіння практичними навичками та теоретичними знаннями щодо природи грошей, їх функцій, сучасних фінансових інструментів, банківських продуктів, що необхідні для діяльності сучасному підприємцеві, зокрема соціальному підприємцеві чи самозайнятому жителю територіальної громади.

Навчання учасників програми на модулі «Маркетингові дослідження в підприємництві» надасть можливість майбутнім підприємцям розібратись в особливостях методів та підходів маркетингових досліджень, розуміти складові процесу формування маркетингової політики та навчить застосувати на практиці ці знання для започаткування власної справи. Учасники отримають практичні навички із застосування маркетингових технологій в умовах невизначеності для успішного старту і розвитку підприємництва. Практичні навички учасників даного модуля сприятимуть якісному застосуванню на практиці всієї сукупності методів та інструментів, заходів та прийомів, що спрямовані на забезпечення досягнення конкурентоспроможності власної справи на ринках товарів і послуг.

По завершенню модуля слухач буде знати:

 1. Природу грошей, розуміти можливість застосування цих знань в повсякденному житті.
 2. Природу та особливості інфляційних процесів.
 3. Сутність банківських продуктів та їх функції в підприємництві.
 4. Сутність та особливості банківських депозитів.
 5. Особливості валютних ринків та розуміти які фінансові інструменти використовуються на міжнародних ринках.
 6. Особливості купівельної спроможності сучасних грошей в часі.

По завершенню модуля, слухач буде мати навички:

 1. Застосування функцій грошей в підприємницькій діяльності.
 2. Користування банківським депозитом.
 3. Користування банківськими кредитами.
 4. Обслуговування підприємницької діяльності з використанням твердих валют.
 5. Управління інфляційними очікуваннями в підприємництві.

По завершенню модуля, слухач буде розуміти:

 1. Цінності взаєморозуміння, клієнт орієнтованість.
 2. Соціальні стандарти та направленість в підприємництві.
 3. Дотримання екологічних стандартів в підприємництві.
 4. Людиноцентричність в кадровій політиці.
 5. Інноваційність, новаційність та високі технології в підприємництві.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту